četrtek, 21 septembra, 2023
20.1 C
Kamnik
20.1 C
Kamnik
četrtek, 21 septembra, 2023
20.1 C
Kamnik
četrtek, 21 septembra, 2023
20.1 C
Kamnik
četrtek, 21 septembra, 2023
DomovAktualnoPrvi korak: strategija turizma v Domžalah

Prvi korak: strategija turizma v Domžalah

Postati uspešna turistična destinacija za dnevne obiskovalce in obiskovalce za krajše obdobje, je vizija, ki so jo v Domžalah zapisali v nedavno sprejeto Strategijo turizma 2022–2029. V njej so na podlagi obširne analize opredelili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter ključne cilje in turistične produkte kraja, hkrati pa pripravili še usmeritve za promocijo in trženje. Ob tem se zavedajo, da je strategija sicer pomemben, a šele prvi korak na poti do cilja. »Narejeno je bilo ogromno delo in zelo smo ponosni na strategijo, vendar se hkrati zavedamo, da se delo, če želimo doseči zastavljene cilje, zdaj šele začne,« poudarja Mira Bečan, vodja Službe za turizem na Občini Domžale.


»Glavni namen strategije za turizem je ustvariti podporno okolje za razvoj turizma kot pomembne gospodarske panoge v občini. Na podlagi opravljenih analiz trenutnega stanja in potenciala, ki ga ponujajo naravne danosti, infrastruktura in turistični ponudniki, je vizija turističnega razvoja občine postati uspešna turistična destinacija za dnevne obiskovalce in obiskovalce za krajše obdobje,« je ob sprejetju strategije dejala domžalska podžupanja Renata Kosec.

Turizem bo postal strateška gospodarska panoga v občini

Pri analizi destinacije je bilo ugotovljeno, da občina Domžale v osrednji Sloveniji in širše ni prepoznana kot turistična destinacija, čeprav obiskovalcem ponuja zanimiva kulturna, tematska in aktivna doživetja, kulinarična središča in bogato športno infrastrukturo. Kot največji manko turistične ponudbe se izpostavlja slaba povezanost ponudnikov in slaba navezava na ostale turistične destinacije v osrednji regiji oziroma celotni Sloveniji.

Čeprav se v Domžalah zavedajo, da nikakor niso tipična turistična destinacija, to še ne pomeni, da ne stremijo k turistični uspešnosti. Pri tem jim gre na roko tudi trend mest in destinacij v ozadju, ki kaže, da lahko preobremenjenost nekaterih turističnih destinacij izkoristijo manjši kraji, ki bodo ponujali prvinsko izkušnjo. Pri oblikovanju vizije so tako upoštevali aktualne trende v turizmu in nove potovalne navade turistov, ki jih je povzročila zdravstvena kriza v svetu. »Potovanja so postala krajša. Trend so potovanja v kraje, ki so dosegljivi z avtomobilom. Ljudje se izogibajo destinacijam, kjer prevladuje množični turizem in gneča. Turisti iščejo avtentična in butična doživetja. Pri izdelavi končnega dokumenta so nam bili pomembno vodilo tudi izsledki intervjujev in anket na terenu,« pojasnjuje Mira Bečan.

Do ciljev postopno in premišljeno

Na podlagi analiz in trendov ter trenutnega stanja turistične dejavnosti v občini je glavni cilj, zastavljen v strategiji, da v obdobju do leta 2029 v Domžalah dosežejo, da turizem postane strateška gospodarska panoga v občini. Med prednostmi za dosego cilja (med drugim) navajajo slamnikarstvo kot edinstven turistični produkt v Sloveniji, med slabostmi premalo sodelovanja vseh deležnikov, med priložnostmi povezovanje z okoliškimi destinacijami in med nevarnostmi premalo sredstev, namenjenih izvajanju dosege ciljev. Kako bodo dosegli smel cilj? »Naši načrti za prihodnje so usmerjeni k postopni in premišljeni realizaciji zastavljenih ciljev,« odgovarja Bečanova in nadaljuje, »ugotovljeno je bilo, da je pomanjkanje sodelovanja med deležniki in tudi med kraji v regiji ena ključnih slabosti, čeprav smo že v preteklih letih po mojem mnenju na tem področju naredili velik korak naprej. S sosednjimi občinami za prihodnje leto že načrtujemo skupni projekt. Smo tudi člani Regijske destinacijske organizacije pod okriljem Turizma Ljubljana in LAS Za mesto in vas, kjer je povezanih 25 občin osrednjeslovenske regije, s katerimi se redno srečujemo in sodelujemo. Naša velika prednost je vsekakor izredna strateška lega, dobra prometna povezanost s sosednjimi kraji in državami ter čudovito zeleno zaledje mesta. Na teh predpostavkah že gradimo naš razvoj in ga bomo tudi v bodoče,« razlaga Bečanova in pove, da bodo strategijo v prihodnjih mesecih podrobneje predstavili tudi lokalni skupnosti, »z veselje