torek, 21 marca, 2023
17.7 C
Kamnik
17.7 C
Kamnik
torek, 21 marca, 2023
17.7 C
Kamnik
torek, 21 marca, 2023
17.7 C
Kamnik
torek, 21 marca, 2023
17.7 C
Kamnik
torek, 21 marca, 2023
DomovPogovoriMatej Slapar: Kamnik je razvojno naravnana občina

Matej Slapar: Kamnik je razvojno naravnana občina

Čestitke za ponovno izvolitev. Na volitvah ste prejeli 71,65 % glasov. Tudi vaša nova Lista Mateja Slaparja je prejela 10 mandatov, NSi, ki vas je podprla kot županskega kandidata, 5 mandatov, ostale liste ter stranke 14 mandatov. Kako komentirate takšen rezultat?

Vesel sem, da so občanke in občani podprli ter nagradili naše začeto delo. Torej smo delali prav, naredili veliko, in hvaležen sem, da bomo z začetim delom lahko nadaljevali. Kot do sedaj bom poskušal sodelovati z vsemi listami in strankami, ki so v občinskem svetu, tako da bomo skupaj sestavljali razvojne projekte za našo občino.

Poleg tega ste bili izvoljeni tudi za svetnika v državnem svetu. Kaj bo s tem pridobila regija, ki jo zastopate (Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Trzin, Litija, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji)?

Kamnik ima prvič v zgodovini državnega svetnika. Pred izvolitvijo sem elektorjem obljubil, da se bom večkrat na leto srečeval z župani v regiji, hkrati pa bom na voljo tudi zainteresirani javnosti za pobude in vprašanja. Želim si, da bi se regija razvijala in povezovala. Že sedaj smo uspešni tako na gospodarskem kot turističnem področju in verjamem, da to lahko še nadgradimo. To je tisto, za kar se bom zavzemal in trudil.

Leto, ki je pred nami, bo polno izzivov. V kakšni kondiciji je občina Kamnik, kako ocenjujete splošno stanje v občini Kamnik?

Občina Kamnik je v dobri kondiciji. Že v preteklem mandatu smo začeli z razvojnimi projekti, veliko jih imamo pripravljenih tudi za naprej. 

Napovedi kažejo od energetske krize do vsesplošne draginje, ki jo državljani že zelo dobro tudi občutimo. Ali se dvig cen pozna tudi pri poslovanju občine, predvsem seveda pri infrastrukturnih, gradbenih projektih?

Dvig cen za enkrat ne vpliva na poslovanje občine. Res je, da se bodo projekti nekoliko podražili, vendar to ne bo vplivalo na njihovo izvedbo. V povezavi z energetsko krizo bomo prešli na izrabo obnovljivih virov energije. Na javne stavbe bomo namestili sončne elektrarne, prva bo OŠ Stranje. Razmišljamo pa tudi o drugih vidikih, ki bi lahko predstavljali alternativne vire energije. To so hidroelektrarne in vetrne elektrarne, lastne kotlarne na biomaso; naredili bomo vse, kar bo v naši moči, da bomo te vire lahko v prihodnosti izrabljali bolje kot do sedaj.

Pa se najprej dotakniva najbolj aktualnega dogajanja, in sicer morebitno ukinjanje nujne medicinske pomoči v Kamniku.

Nujna medicinska pomoč v Kamniku pokriva ogromno območje dveh občin, poleg Kamnika seveda tudi Komendo. Nerazumno je, da bi država želela ukiniti dobro delujoč sistem. Verjamem, da bodo na ministrstvu odločali odgovorno, da bodo slišali naše argumente, v nasprotnem primeru bomo uporabili vse oblike pravnih sredstev in pritiska, da v Kamniku ohranimo nujno medicinsko pomoč.

Lani se je začela gradnja OŠ Frana Albrehta. Ali po zapletu septembra letos, ko je izvajalec zaustavil dela zaradi višjih cen gradbenega materiala, vse poteka po načrtih? Ali ste uskladili cene z izvajalcem? Za koliko se bo podražila gradnja?

Dela potekajo s polno paro, tako da verjamem, da bomo ujeli začrtano časovnico, torej da bodo učenke in učenci pouk v prihodnjem šolskem letu začeli v novi in moderni šoli. V zvezi s cenami je bilo veliko usklajevanj. Za enkrat smo se dogovorili za indeksno metodo priznavanja povišanja cen. Ko izvajalec dokazuje povišanje, se upošteva indeks, ki ga mesečno objavlja gospodarska zbornica. O konkretnih številkah težko govorimo, saj do konca projekta ne vemo, kam in kako se bodo cene gibale, lahko pa povem, da mora izvajalec vsa povišanja argumentirati in dokazovati nadzoru ter supernadzoru.

Težave s pitno vodo rešujete z globokimi vrtinami v zajetju Iverje; prva, testna je že narejena, poročila kažejo, da je bil odkrit bogat vodonosnik. Kako se bo projekt nadaljeval, ali bosta sledili še drugi dve vrtini?

Ker površinske vode v zajetju Iverje zaradi dolgotrajnih sušnih obdobij ni vedno v zadostnih količinah, smo se odločili poiskati alternativen vir s pomočjo globoke vrtine. S testno vrtino smo odkrili izdaten vodonosnik, ki ima pretočnost 30 litrov na sekundo, kar zadostuje za potrebe vseh, ki so priključeni na vodno zajetje Iverje (Kamnik in Komenda). Za to vrtino smo pridobili tudi vsa dovoljenja, da jo bomo lahko priključili vodnemu zajetju, ko površinske vode ne bo dovolj. Torej se bo ta vrtina priključila, ko bo zaznan upad površinskih voda. Načrtovani sta še dve vrtini, ki ju bomo naredili v prihodnjih dveh letih.

Občina je odkupila nekatera zemljišča na Duplici (športno igrišče, kulturna dvorana s predprostorom). Kdaj in kaj se načrtuje s temi objekti?

Igrišče Vila bomo v prihodnjih letih preplastili in prenovili. Že pred dvema letoma smo odkupili nekdanjo kinodvorano, letos pa skupaj s Krajevno skupnostjo Duplica kupili še predprostore. Le ti so sedaj v skupnem lastništvu KS Duplica (55 %) in Občine Kamnik (45 %). Predprostori so potrebni obnove, naredili bomo sanitarije in vstopni prostor v dvorano, kjer bomo lahko po obnovi skupaj s Krajevno skupnostjo pripravili razne vsebine. Obnova, verjamem, da bo končana v roku enega leta. Prostori se sicer že zdaj uporabljajo za izvajanje športnih ter drugih aktivnosti in tudi v prihodnje bodo vse dejavnosti, ki bodo tukaj potekale, usklajene s KS Duplica. Oni so upravljavec prostora.

Na občini pripravljate dokumentacijo za gradnjo garažne hiše pri zdravstvenem domu. Kdaj načrtujete začetek gradnje?

Najprej moramo sprejeti Občinski podroben prostorski načrt (OPPN), trenutno pridobivamo mnenja in smernice. Verjamem, da bo OPPN sprejet v roku enega leta, nato bomo poiskali zasebnega partnerja za gradnjo.

Kaj pa prostori kamniške knjižnice, ki so premajhni, poleg tega pa se rešitev te težave prelaga iz mandata v mandat. Bo v prihajajočem letu kaj novega?

V okviru projekta Elena se bo stavba kamniške knjižnice energetsko sanirala, poleg tega bo pridobljeno tudi gradbeno in uporabno dovoljenje, ki ga zdaj nimamo. Prihodnje leto bomo torej pripravili vso dokumentacijo za izdelavo podstrešnih prostorov, kamor se bo selila uprava in podporne službe, s čimer bomo potem pridobili dovolj prostora za izposojo gradiva. Po pripravi dokumentacije bo sledila izvedba, morda že prihodnje leto, sicer pa kasneje. V proračunu 2023 je za obnovo knjižnice načrtovanih 900 tisoč evrov.

Občina Kamnik je od podjetja Meso Kamnik odkupila objekte v središču mesta ob Kamniški Bistrici. Kaj načrtujete na tem območju?

Za enkrat načrtujemo, da bo osnovna stavba ostala, kar je prizidanega, se bo rušilo. Tukaj bo nastalo novo poslopje, investitor bo družba Mestne lekarne, ki bi tu rada imela prostore za vodstvo in podporne službe, poleg tega pa tudi za t.i. drive-in lekarno. Na tem območju bodo tudi še druge dejavnosti, sprehajalna pot in nekaj novih parkirnih površin.

Kateri projekti so zaznamovali letošnje leto v občini (lahko tudi manjši)?

Na prvem mestu bi izpostavil pospešeno gradnjo nove osnovne šole. Pomagali smo tudi službam zaščite in reševanja. Gorska reševalna služba Kamnik je uredila svoje prostore, občina gradi vodovod do njihovega objekta, v severnem delu smo naredili vstopni del. Zgrajen je prizidek k PGD Kamnik; v okviru projekta MUHA se je tam naredila štabna soba civilne zaščite, uredili so se tudi ostali prostori in kupila se je oprema. Nadgrajujejo se prostori zdravstvenega doma, ki bodo v celoti namenjeni fizioterapiji. Energetsko smo sanirali in obnovili stavbi policije in doma kulture, ki ima poleg tega tudi nove luči in scenske vleke. Obnovila sta se krajevna domova v Šmartnem in Srednji vasi, obnavljata se tudi domova v Godiču in Kamniški Bistrici (Vegrad). Asfaltiramo in moderniziramo več kot 20 odsekov cest, zgradil se je vodovod na Zduši, izboljšujemo kanalizacijski sistem, na primer v Črni, kjer smo ob državni investiciji obnove ceste uredili še kanalizacijo. Tudi na Vrhpolju zaključujemo s kanalizacijo, v Bistričici pa začenjamo z drugo fazo gradnje kanalizacije. Potem pa imamo še ogromno manjših investicij, kot so posodobitev športnih igrišč (ograja v Šmartnem, nova igrala in otroško igrišče na Gozdu) ipd. V preteklem mandatu smo izvedli vsaj tri projekte v vsaki krajevni skupnosti, na kar smo izredno ponosni.

Kateri večji (ali manjši) projekti so načrtovani v 2023?

Velik poudarek bo na pridobivanju dokumentacije za energetsko sanacijo določenih javnih stavb v okviru energetskega projekta Elena, kjer imamo za pripravo dokumentacije odobreno 80-odstotno sofinanciranje Evropske investicijske banke. Vse te investicije bodo morale biti izvedene v prihodnjih dveh letih. Investicija v energetsko sanacijo bo sicer občinska, a tukaj smo v partnerstvu z 20 občinami in verjamem, da bomo našli tudi državna sofinanciranja. Predvideva se energetska obnova in namestitev sončnih elektrarn na glasbeno šolo, knjižnico, stavbo na Starem gradu, vrtec Tinkara in objekt na kamniškem bazenu.

Nadaljevala se bo gradnja osnovne šole, po koncu se bo začelo urejati rekreacijske površine med obema šolama. Nadaljevali bomo z modernizacijo mestnega jedra, prenovili se bosta Medvedova ulica, tu bomo prenovili tudi vso infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava), in Tunjiška cesta od železniške proge do Medvedove ulice.

Katere ceste so še predvidene za obnovo poleg Tunjiške ceste in Medvedove ulice?

Nadaljevali bomo s takim tempom kot do sedaj, predvsem pa z zdravo kmečko pametjo, kar pomeni, da bomo namesto dragih načrtov in nadzorov za razpis pripravili skupen popis in razširili konkurenco, da se lahko prijavi več izvajalcev. Na ta način projektom nižamo cene.

V letu 2023 je predlagana sanacija več odsekov tako na makadamskih kot tudi dotrajanih asfaltnih cestah, natančen seznam je naveden v proračunu za prihodnje leto.

V Kamniku je bilo po poročanju 24ur od leta 2014 do 2020 počrpanih za 12.695.447,08 evra evropskih sredstev, tj. 433,75 evra na prebivalca, kar v slovenskem merilu ni veliko. Bo v prihodnje storjeno kaj več za bolj uspešno črpanje evropskih sredstev? Če ja – kaj?

Seveda se bomo potrudili črpati še več evropskih sredstev. Priložnosti bodo zagotovo na področju trajnostne mobilnosti, kjer smo bili s kolesarskimi povezavami (Godič in Kamnik–Ljubljana) uspešni že sedaj. Pripravljamo nekaj novih projektov, tudi v okviru Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, in verjamem, da bomo uspešni in učinkoviti.

Voščilo občankam in občanom ob novem letu.

Občankam in občanom se zahvaljujem za podporo. Iskrena hvala za zaupanje, saj lahko le skupaj stvari premikamo na bolje. V prazničnem času ne pozabimo na tiste, ki potrebujejo našo pomoč, pomagajmo jim, namenimo jim nasmeh, prijazen pogled in stisk tople roke. Želim si, da bi tudi v prihodnje v naši občini živeli in delali pridni ter pošteni in zagnani ljudje. Srečno 2023!

SORODNI ČLANKI

VREME

Kamnik
few clouds
17.7 ° C
17.9 °
17 °
36 %
1.5kmh
20 %
tor
15 °
sre
18 °
čet
18 °
pet
16 °
sob
10 °

SLEDITE NAM NA

Najbolj brano