torek, 27 februarja, 2024
7.3 C
Kamnik
7.3 C
Kamnik
torek, 27 februarja, 2024
7.3 C
Kamnik
torek, 27 februarja, 2024
7.3 C
Kamnik
torek, 27 februarja, 2024
DomovAktualnoVeliko začrtanih ciljev je izpolnjenih, vendar je pred nami še mnogo izzivov

Veliko začrtanih ciljev je izpolnjenih, vendar je pred nami še mnogo izzivov

Marec in april sta v Kamniku že tradicionalno posvečena številnim prireditvam, ki obeležijo občinski praznik, ki ga praznujejo 29. marca, na rojstni dan Rudolfa Maistra, v Kamniku rojenega slovenskega pesnika, generala in borca za severno mejo. Včeraj je praznovanje doseglo vrhunec s promenadnim nastopom Mestne godbe Kamnik, proslavo s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra in osrednjo slovesnostjo s podelitvijo priznanj Občine Kamnik, na kateri je župan Matej Slapar pregledal pomembnejše investicije preteklega obdobja, ob tem pa poudaril: »Veliko začrtanih ciljev je izpolnjenih, vendar je pred nami še mnogo izzivov.«


Ob spremljavi Mestne godbe Kamnik je župan Matej Slapar skupaj s podžupanoma Bogdanom Pogačarjem in Aleksandrom Uršičem ter zastavonoši, predsedniki in predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij Občine Kamnik najprej položil venec v preddverju občinske stavbe.

Godba Kamnik, marec 2022
Promenadni nastop Mestne godbe Kamnik.

Temu je sledila slovesnost na Trgu talcev s polaganjem cvetja k spomeniku Rudolfa Maistra in njegovih borcev. Ob prepletu besed Toneta Ftičarja so posebno noto dogodku dodali zastavonoše, Častna enota in Orkester Slovenske vojske ter dijak Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik Vid Potočan. Slavnostni govornik, podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za obrambo, Matej Tonin, je spomnil na Maistrov pogum v boju za slovensko severno mejo in dogodke ob osamosvojitvi Slovenije pred 30 leti, dotaknil pa se tudi vojne v Ukrajini. »Vsi imamo pravico, da ljubimo svojo domovino, svoj narod in svoj jezik. Vendar pa nas ta ljubezen do domovine ne sme nikoli zaslepiti, da ne bi več videli enakih hotenj drugih narodov. Medsebojno razumevanje in mir sta namreč veliki, a žal tudi nadvse ranljivi vrednoti. Pomembno je zavedanje, da si vsi delimo del sveta, v katerem živimo. Kajti vsi smo del istega človeštva. Niti posameznik niti en sam narod brez sodelovanja z drugimi ne moreta dobro živeti,« je poudaril Tonin.

Matej Tonin, Polaganje cvetja k spomeniku generala Rudolfa Maistra in njegovim borcem, Kamnik, marec 2022
Polaganje cvetja k spomeniku generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev.

Osrednja slovesnost v Domu kulture Kamnik: Lahko smo upravičeno ponosni na vse dosežke

Slovesnosti na Trgu talcev je sledila osrednja slovesnost v Domu kulture Kamnik, kjer je župan Matej Slapar kot slavnostni govornik spomnil na veličino rojaka Rudolfa Maistra, potem pa naštel najbolj pomembne investicije preteklega leta: »Počaščen, da lahko nocoj v svojem imenu in imenu Občine Kamnik namenim nekaj besed na odru celostno prenovljenega Doma kulture Kamnik. Naloga Občine Kamnik je, da skrbi za razvoj in napredek naše lokalne skupnosti. Da bodo občanke in občani v njej lažje in bolje živeli. Da bomo gradili skupnost, kjer bosta doma solidarnost, pomoč sočloveku in veselje do življenja. Ogromno imamo še za postoriti, pa vendar je prav, da se ob občinskem prazniku spomnimo na dosežke in rezultate opravljenega dela, kar smo dosegli skupaj.  Z veseljem ugotavljam, da smo v Občini Kamnik, kljub z epidemijo zaznamovanim preteklim obdobju, prehodili strmo pot navzgor na mnogih področjih. Uspešno smo namreč izvedli nemalo zadanih investicij in projektov. V lanskem letu smo tako pričeli z gradnjo nove šole Frana Albrehta, ene najmodernejših osnovnih šol v Sloveniji. Tudi prenova infrastrukture ostaja ena od strateških nalog Občine, kar smo dokazali z realizacijo velikega dela prenove na cestni infrastrukturi ter varnih šolskih poteh. Dela pa se aktivno izvajajo še naprej. Z odkupom nepremičnin je Občina vstopila v lastništvo strateško pomembnih območjih. Kot prvo z nakupom infrastrukture in določenega dela zemljišč na južnem delu Smodnišnice, saj to območje predstavlja velik potencial za razvoj gospodarstva in turizma. Ujeli smo zadnji vlak, da bo v prihodnje to lahko javno območje, namesto zaprta cona. Občina je odkupila tudi staro klavnico Mesa Kamnik na Usnjarski cesti. Z nakupom smo prišli do območja, kjer bomo razvijali območje ob reki Kamniški Bistrici, in območju, ki sedaj ni v ponos mestu dali novo vsebino. Občina Kamnik vlaga tudi v infrastrukturo, ki je namenjena trajnostni mobilnosti, saj gradimo kolesarski povezavi – do Godiča in do Ljubljane. V Kamniku že tretje leto deluje avtomatiziran sistem koles KAMKOLO. S projektom Prostofer pa smo se vključili v trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših. Skrbimo za posodobitev vodovodne in kanalizacijske infrastrukture. Naša vizija je, da kar največ odpadnih voda odvedemo v Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik in tako bo v tej polovici leta tudi naselje Črna priklopljeno na centralni kanalizacijski sistem, namesto na samostojno čistilno napravo. Vse sile usmerjamo v zavarovanje vodnega zajetja na Iverju. Dela na vrtinah, ki bodo zagotavljale vodo iz globokega vodonosnika in bodo alternativa v sušnih obdobjih so v polnem teku in naj povem, da smo že prišli do stabilnega vodnega vira na globini 150 metrov pod zemljo in da je voda odlične kvalitete. Tudi ureditev sistema odpadnih voda na Veliki planini je ena izmed prioritetnih nalog Občine. Ker se zavedamo, da v Kamniku na nekaj lokacijah primanjkuje parkirišč, Občina pridobiva potrebno dokumentacijo za umestitev garažne hiše pri Zdravstvenem domu in Gimnaziji v prostor. Preučujemo možnosti za javno zasebno partnerstvo. Na področju športne infrastrukture na čaka še vrsto investicij. Pred kratkim smo podpisali pogodbo o Preureditvi nogometnega igrišča Virtus v nogometno igrišče z umetno travo. Z vsemi projekti želimo občanom omogočiti pogoje za razvoj tako rekreativnega kot tudi vrhunskega športa. Gradimo in preurejamo tudi športna igrišča. Lani je bilo zgrajeno na Gozdu, letos pa bo obnovljeno na Vrhpoljah, prenovljena je atletska steza pri OŠ Marije Vere. Ko bo zgrajena nova šola Frana Albrehta bo na mestu med obema šolama nastala nova športno rekreativna ploščad. Na področju športne infrastrukture nas čakata v prihodnjih letih še dve investiciji. Zagotovitev zadosti visoke športne dvorane in pokritega olimpijskega bazena. Ustvarjamo boljše pogoje za razvoj Podjetništva. S prenovljenim co-working prostorom KIKŠtarter nudimo stimulativne pogoje za nova mlada podjetja. S pripravo OPN-ja, pa želimo v prostor umestiti kar se da čim več podjetniških in razvojnih turističnih idej. Delamo na tem, da bo OPN sprejet v roku enega leta. Pripravljamo strategije za razvoj kulture, mladinskega sektorja in turizma, ki je vedno bolj napredujoča gospodarska panoga v naši občini. Naj dodam še, da me veseli, da bomo letos ponovno lahko izvedli edinstvene kulturne dogodke, in sicer 50. Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamfest ter ostale nastope ter koncerte. Na vse omenjene dosežke smo lahko upravičeno ponosni. Iskreno sem hvaležen vsem, ki pomembno prispevate k razvoju občine, celotni občinski upravi, občinskemu svetu in drugim organom Občine. Prepričan sem, da bomo v naši lokalni skupnosti tudi v prihodnje ohranjali kakovostno življenje, kjer bodo spodbujanje poslovnega okolja, turizma ter infrastrukture, omogočali razvoj za vse prihodnje generacije. Veliko začrtanih ciljev je izpolnjenih, vendar je pred nami še mnogo izzivov, katerih se veselim in sem prepričan, da jih bomo s skupnimi močmi, tako v občinskem svetu, kot tudi v občinski upravi z vizijo tudi uresničevali. Občina Kamnik sodi med večje slovenske občine. »Veliki« pa nismo samo na področju naravnih danosti in izjemni kulturni dediščini. Občina Kamnik se ponaša tudi z »velikimi« občankami in občani, ki s svojim delovanjem bogatite našo skupnost. Prav vam je namenjena današnja prireditev. Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Počastimo in praznujmo praznik Občine Kamnik skupaj. Srečno Kamnik – Maistrovo mesto.«

Matej Slapar, marec 2022
Na osrednji slovesnosti v Domu kulture Kamnik je kamniški župan Matej Slapar poudaril, da smo lahko upravičeno ponosni na vse dosežke.

Podelitev priznanj za najboljše literarno in likovno delo

Sledila je podelitev priznanj za najboljše literarno in likovno delo Koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda, ki ga sestavljajo Društvo general Maister Kamnik, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik–Komenda, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor Kamnik in Območno združenje slovenskih častnikov Kamnik–Komenda. Slednji vsako leto v okviru svojih prizadevanj razpiše nagradni natečaj. Letošnje leto je bil to že deveti nagradni razpis, tokrat z naslovom Kamnik v osamosvojitveni vojni.Komisija, ki je vodila postopek izbire najboljših del učenk in učencev kamniških osnovnih šol, je odločila o nagrajencih, ki so jim bila na proslavi s strani predsednika Koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda Joška Berleca podeljena tudi priznanja.

Priznanji za najboljše likovno delo sta prejela:

Ajda Muhvič (Osnovna šola Marije Vere, pod mentorstvom Irene Zagožen) in Manca Plahutnik (Osnovna šola Stranje, pod mentorstvom Brigite Ozimek Kumek).

Priznanji za najboljše literarno delo sta prejela:

Iza Šenica (Osnovna šola Toma Brejca, pod mentorstvom FrancijaMestka) in Rok Grudnik (Osnovna šola Toma Brejca, pod mentorstvom Nike Ftičar Kotnik).

Podelitev priznanj za najboljše literarno in likovno delo, marec 2022
Podelitev priznanj za najboljše literarno in likovno delo.

Podelitev priznanj Občine Kamnik

Tako kot Rudolf Maister neizbrisno sled v Kamniku puščajo tudi letošnji nagrajenci. Sinoči so jim bila podeljena priznanja.

Dr. Marjeta Humar je prejemnica naziva častna občanka Občine Kamnik za odločilen prispevek k demokratizaciji na Kamniškem ter ohranjanje spominov na obdobje osamosvajanja Slovenije, za spodbujanje narodne zavesti in utrjevanje domoljubja, spodbujanje raziskovanja zgodovine in sedanjosti ter naravnih danosti kamniške občine, posebej s trinajstimi zvezki Kamniškega zbornika, za delovanje na področju kulture ter za življenjsko delo na področju slovaropisja in jezikoslovja.

Marjeta Humar
Dr. Marjeta Humar je kot prva ženska postala častna občanka Občine Kamnik.

Anton Tone Smolnikar je prejemnik naziva častni občan Občine Kamnik za življenjsko delo na področju novinarstva, poročanja o kamniških uspehih, za zagon kamniške lokalne samouprave in štiri mandate županovanja.

Anton Tone Smolnikar, marec 2022
Anton Tone Smolnikar je prejemnik naziva častni občan Občine Kamnik za življenjsko delo na področju novinarstva, poročanja o kamniških uspehih, za zagon kamniške lokalne samouprave in štiri mandate županovanja.

Prejemnika zlatega priznanja sta Duško Papež za izjemno delo na področju športa, podjetništva in donatorstva ter delo v občinskih organih in Bojan Pollak za uspehe na področju alpinizma.

Prejemnika srebrnega priznanja sta Mihael Babnik za doprinos k turistični in kulturni prepoznavnosti občine ter stalno pripravljenost za predajanje znanja in Tomaž Plahutnik za ugleden poustvarjalni opus, ki povezuje tradicijo z vrhunsko umetniško kakovostjo in za vzoren pedagoški prispevek k ohranjanju in strokovnemu razvoju citrarstva v domačem kamniškem prostoru, odmevno tako drugod po Sloveniji kot širše v zamejstvu in tujini.

Prejemniki bronastega priznanja so Janez Golob za vsestransko udejstvovanje v krajevni skupnost, Martin Gorenc za dosedanje družbeno, kulturno in humanitarno delo ter spodbudo za naprej kot tudi za vzor mnogim in Darinka Slanovec za dolgoletno neutrudno delovanje na različnih področjih, zlasti na literarnem.

Poleg občinskih priznanj sta bili na sinočnji slovesnosti podeljeni tudi spominski medalji za pomemben prispevek k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti v preteklih 30-ih letih. Podelil ju je minister Matej Tonin, in sicer Antonu Tonetu Smolnikarju in Valentinu Tinetu Golobu.

Matej Tonin, Anton Tone Smolnikar in Valentin Tine Golob
Spominski medalji za pomemben prispevek k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti v preteklih 30 letih sta dobila Anton Tone Smolnikar in Valentin Tine Golob.

V kulturnem programu so sodelovali Prvo slovensko pevsko društvo LIRA pod vodstvom profesorja dr. Andreja Missona, Kvatropirci, otroci in harmonikar ŠKUD Verine zvezdice pod mentorstvom Vanje Hočevar ter recitator Uroš Potočnik. Za preplet misli in besed je poskrbel Matic Maček.

Foto: Klemen Brumec

SORODNI ČLANKI

VREME

Kamnik
broken clouds
7.3 ° C
7.9 °
5.3 °
93 %
1.5kmh
75 %
tor
8 °
sre
14 °
čet
13 °
pet
11 °
sob
10 °

SLEDITE NAM NA

Najbolj brano

DomovAktualnoVeliko začrtanih ciljev je izpolnjenih, vendar je pred nami še mnogo izzivov

Veliko začrtanih ciljev je izpolnjenih, vendar je pred nami še mnogo izzivov

Marec in april sta v Kamniku že tradicionalno posvečena številnim prireditvam, ki obeležijo občinski praznik, ki ga praznujejo 29. marca, na rojstni dan Rudolfa Maistra, v Kamniku rojenega slovenskega pesnika, generala in borca za severno mejo. Včeraj je praznovanje doseglo vrhunec s promenadnim nastopom Mestne godbe Kamnik, proslavo s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra in osrednjo slovesnostjo s podelitvijo priznanj Občine Kamnik, na kateri je župan Matej Slapar pregledal pomembnejše investicije preteklega obdobja, ob tem pa poudaril: »Veliko začrtanih ciljev je izpolnjenih, vendar je pred nami še mnogo izzivov.«


Ob spremljavi Mestne godbe Kamnik je župan Matej Slapar skupaj s podžupanoma Bogdanom Pogačarjem in Aleksandrom Uršičem ter zastavonoši, predsedniki in predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij Občine Kamnik najprej položil venec v preddverju občinske stavbe.

Godba Kamnik, marec 2022
Promenadni nastop Mestne godbe Kamnik.

Temu je sledila slovesnost na Trgu talcev s polaganjem cvetja k spomeniku Rudolfa Maistra in njegovih borcev. Ob prepletu besed Toneta Ftičarja so posebno noto dogodku dodali zastavonoše, Častna enota in Orkester Slovenske vojske ter dijak Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik Vid Potočan. Slavnostni govornik, podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za obrambo, Matej Tonin, je spomnil na Maistrov pogum v boju za slovensko severno mejo in dogodke ob osamosvojitvi Slovenije pred 30 leti, dotaknil pa se tudi vojne v Ukrajini. »Vsi imamo pravico, da ljubimo svojo domovino, svoj narod in svoj jezik. Vendar pa nas ta ljubezen do domovine ne sme nikoli zaslepiti, da ne bi več videli enakih hotenj drugih narodov. Medsebojno razumevanje in mir sta namreč veliki, a žal tudi nadvse ranljivi vrednoti. Pomembno je zavedanje, da si vsi delimo del sveta, v katerem živimo. Kajti vsi smo del istega človeštva. Niti posameznik niti en sam narod brez sodelovanja z drugimi ne moreta dobro živeti,« je poudaril Tonin.

Matej Tonin, Polaganje cvetja k spomeniku generala Rudolfa Maistra in njegovim borcem, Kamnik, marec 2022
Polaganje cvetja k spomeniku generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev.

Osrednja slovesnost v Domu kulture Kamnik: Lahko smo upravičeno ponosni na vse dosežke

Slovesnosti na Trgu talcev je sledila osrednja slovesnost v Domu kulture Kamnik, kjer je župan Matej Slapar kot slavnostni govornik spomnil na veličino rojaka Rudolfa Maistra, potem pa naštel najbolj pomembne investicije preteklega leta: »Počaščen, da lahko nocoj v svojem imenu in imenu Občine Kamnik namenim nekaj besed na odru celostno prenovljenega Doma kulture Kamnik. Naloga Občine Kamnik je, da skrbi za razvoj in napredek naše lokalne skupnosti. Da bodo občanke in občani v njej lažje in bolje živeli. Da bomo gradili skupnost, kjer bosta doma solidarnost, pomoč sočloveku in veselje do življenja. Ogromno imamo še za postoriti, pa vendar je prav, da se ob občinskem prazniku spomnimo na dosežke in rezultate opravljenega dela, kar smo dosegli skupaj.  Z veseljem ugotavljam, da smo v Občini Kamnik, kljub z epidemijo zaznamovanim preteklim obdobju, prehodili strmo pot navzgor na mnogih področjih. Uspešno smo namreč izvedli nemalo zadanih investicij in projektov. V lanskem letu smo tako pričeli z gradnjo nove šole Frana Albrehta, ene najmodernejših osnovnih šol v Sloveniji. Tudi prenova infrastrukture ostaja ena od strateških nalog Občine, kar smo dokazali z realizacijo velikega dela prenove na cestni infrastrukturi ter varnih šolskih poteh. Dela pa se aktivno izvajajo še naprej. Z odkupom nepremičnin je Občina vstopila v lastništvo strateško pomembnih območjih. Kot prvo z nakupom infrastrukture in določenega dela zemljišč na južnem delu Smodnišnice, saj to območje predstavlja velik potencial za razvoj gospodarstva in turizma. Ujeli smo zadnji vlak, da bo v prihodnje to lahko javno območje, namesto zaprta cona. Občina je odkupila tudi staro klavnico Mesa Kamnik na Usnjarski cesti. Z nakupom smo prišli do območja, kjer bomo razvijali območje ob reki Kamniški Bistrici, in območju, ki sedaj ni v ponos mestu dali novo vsebino. Občina Kamnik vlaga tudi v infrastrukturo, ki je namenjena trajnostni mobilnosti, saj gradimo kolesarski povezavi – do Godiča in do Ljubljane. V Kamniku že tretje leto deluje avtomatiziran sistem koles KAMKOLO. S projektom Prostofer pa smo se vključili v trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših. Skrbimo za posodobitev vodovodne in kanalizacijske infrastrukture. Naša vizija je, da kar največ odpadnih voda odvedemo v Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik in tako bo v tej polovici leta tudi naselje Črna priklopljeno na centralni kanalizacijski sistem, namesto na samostojno čistilno napravo. Vse sile usmerjamo v zavarovanje vodnega zajetja na Iverju. Dela na vrtinah, ki bodo zagotavljale vodo iz globokega vodonosnika in bodo alternativa v sušnih obdobjih so v polnem teku in naj povem, da smo že prišli do stabilnega vodnega vira na globini 150 metrov pod zemljo in da je voda odlične kvalitete. Tudi ureditev sistema odpadnih voda na Veliki planini je ena izmed prioritetnih nalog Občine. Ker se zavedamo, da v Kamniku na nekaj lokacijah primanjkuje parkirišč, Občina pridobiva potrebno dokumentacijo za umestitev garažne hiše pri Zdravstvenem domu in Gimnaziji v prostor. Preučujemo možnosti za javno zasebno partnerstvo. Na področju športne infrastrukture na čaka še vrsto investicij. Pred kratkim smo podpisali pogodbo o Preureditvi nogometnega igrišča Virtus v nogometno igrišče z umetno travo. Z vsemi projekti želimo občanom omogočiti pogoje za razvoj tako rekreativnega kot tudi vrhunskega športa. Gradimo in preurejamo tudi športna igrišča. Lani je bilo zgrajeno na Gozdu, letos pa bo obnovljeno na Vrhpoljah, prenovljena je atletska steza pri OŠ Marije Vere. Ko bo zgrajena nova šola Frana Albrehta bo na mestu med obema šolama nastala nova športno rekreativna ploščad. Na področju športne infrastrukture nas čakata v prihodnjih letih še dve investiciji. Zagotovitev zadosti visoke športne dvorane in pokritega olimpijskega bazena. Ustvarjamo boljše pogoje za razvoj Podjetništva. S prenovljenim co-working prostorom KIKŠtarter nudimo stimulativne pogoje za nova mlada podjetja. S pripravo OPN-ja, pa želimo v prostor umestiti kar se da čim več podjetniških in razvojnih turističnih idej. Delamo na tem, da bo OPN sprejet v roku enega leta. Pripravljamo strategije za razvoj kulture, mladinskega sektorja in turizma, ki je vedno bolj napredujoča gospodarska panoga v naši občini. Naj dodam še, da me veseli, da bomo letos ponovno lahko izvedli edinstvene kulturne dogodke, in sicer 50. Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamfest ter ostale nastope ter koncerte. Na vse omenjene dosežke smo lahko upravičeno ponosni. Iskreno sem hvaležen vsem, ki pomembno prispevate k razvoju občine, celotni občinski upravi, občinskemu svetu in drugim organom Občine. Prepričan sem, da bomo v naši lokalni skupnosti tudi v prihodnje ohranjali kakovostno življenje, kjer bodo spodbujanje poslovnega okolja, turizma ter infrastrukture, omogočali razvoj za vse prihodnje generacije. Veliko začrtanih ciljev je izpolnjenih, vendar je pred nami še mnogo izzivov, katerih se veselim in sem prepričan, da jih bomo s skupnimi močmi, tako v občinskem svetu, kot tudi v občinski upravi z vizijo tudi uresničevali. Občina Kamnik sodi med večje slovenske občine. »Veliki« pa nismo samo na področju naravnih danosti in izjemni kulturni dediščini. Občina Kamnik se ponaša tudi z »velikimi« občankami in občani, ki s svojim delovanjem bogatite našo skupnost. Prav vam je namenjena današnja prireditev. Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Počastimo in praznujmo praznik Občine Kamnik skupaj. Srečno Kamnik – Maistrovo mesto.«

Matej Slapar, marec 2022
Na osrednji slovesnosti v Domu kulture Kamnik je kamniški župan Matej Slapar poudaril, da smo lahko upravičeno ponosni na vse dosežke.

Podelitev priznanj za najboljše literarno in likovno delo

Sledila je podelitev priznanj za najboljše literarno in likovno delo Koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda, ki ga sestavljajo Društvo general Maister Kamnik, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik–Komenda, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor Kamnik in Območno združenje slovenskih častnikov Kamnik–Komenda. Slednji vsako leto v okviru svojih prizadevanj razpiše nagradni natečaj. Letošnje leto je bil to že deveti nagradni razpis, tokrat z naslovom Kamnik v osamosvojitveni vojni.Komisija, ki je vodila postopek izbire najboljših del učenk in učencev kamniških osnovnih šol, je odločila o nagrajencih, ki so jim bila na proslavi s strani predsednika Koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda Joška Berleca podeljena tudi priznanja.

Priznanji za najboljše likovno delo sta prejela:

Ajda Muhvič (Osnovna šola Marije Vere, pod mentorstvom Irene Zagožen) in Manca Plahutnik (Osnovna šola Stranje, pod mentorstvom Brigite Ozimek Kumek).

Priznanji za najboljše literarno delo sta prejela:

Iza Šenica (Osnovna šola Toma Brejca, pod mentorstvom FrancijaMestka) in Rok Grudnik (Osnovna šola Toma Brejca, pod mentorstvom Nike Ftičar Kotnik).

Podelitev priznanj za najboljše literarno in likovno delo, marec 2022
Podelitev priznanj za najboljše literarno in likovno delo.

Podelitev priznanj Občine Kamnik

Tako kot Rudolf Maister neizbrisno sled v Kamniku puščajo tudi letošnji nagrajenci. Sinoči so jim bila podeljena priznanja.

Dr. Marjeta Humar je prejemnica naziva častna občanka Občine Kamnik za odločilen prispevek k demokratizaciji na Kamniškem ter ohranjanje spominov na obdobje osamosvajanja Slovenije, za spodbujanje narodne zavesti in utrjevanje domoljubja, spodbujanje raziskovanja zgodovine in sedanjosti ter naravnih danosti kamniške občine, posebej s trinajstimi zvezki Kamniškega zbornika, za delovanje na področju kulture ter za življenjsko delo na področju slovaropisja in jezikoslovja.

Marjeta Humar
Dr. Marjeta Humar je kot prva ženska postala častna občanka Občine Kamnik.

Anton Tone Smolnikar je prejemnik naziva častni občan Občine Kamnik za življenjsko delo na področju novinarstva, poročanja o kamniških uspehih, za zagon kamniške lokalne samouprave in štiri mandate županovanja.

Anton Tone Smolnikar, marec 2022
Anton Tone Smolnikar je prejemnik naziva častni občan Občine Kamnik za življenjsko delo na področju novinarstva, poročanja o kamniških uspehih, za zagon kamniške lokalne samouprave in štiri mandate županovanja.

Prejemnika zlatega priznanja sta Duško Papež za izjemno delo na področju športa, podjetništva in donatorstva ter delo v občinskih organih in Bojan Pollak za uspehe na področju alpinizma.

Prejemnika srebrnega priznanja sta Mihael Babnik za doprinos k turistični in kulturni prepoznavnosti občine ter stalno pripravljenost za predajanje znanja in Tomaž Plahutnik za ugleden poustvarjalni opus, ki povezuje tradicijo z vrhunsko umetniško kakovostjo in za vzoren pedagoški prispevek k ohranjanju in strokovnemu razvoju citrarstva v domačem kamniškem prostoru, odmevno tako drugod po Sloveniji kot širše v zamejstvu in tujini.

Prejemniki bronastega priznanja so Janez Golob za vsestransko udejstvovanje v krajevni skupnost, Martin Gorenc za dosedanje družbeno, kulturno in humanitarno delo ter spodbudo za naprej kot tudi za vzor mnogim in Darinka Slanovec za dolgoletno neutrudno delovanje na različnih področjih, zlasti na literarnem.

Poleg občinskih priznanj sta bili na sinočnji slovesnosti podeljeni tudi spominski medalji za pomemben prispevek k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti v preteklih 30-ih letih. Podelil ju je minister Matej Tonin, in sicer Antonu Tonetu Smolnikarju in Valentinu Tinetu Golobu.

Matej Tonin, Anton Tone Smolnikar in Valentin Tine Golob
Spominski medalji za pomemben prispevek k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti v preteklih 30 letih sta dobila Anton Tone Smolnikar in Valentin Tine Golob.

V kulturnem programu so sodelovali Prvo slovensko pevsko društvo LIRA pod vodstvom profesorja dr. Andreja Missona, Kvatropirci, otroci in harmonikar ŠKUD Verine zvezdice pod mentorstvom Vanje Hočevar ter recitator Uroš Potočnik. Za preplet misli in besed je poskrbel Matic Maček.

Foto: Klemen Brumec